Portal Norwegia1 - Informacje, ogłoszenia, oferty pracy, forum

Reklama

usg oslo lorenskog

Reklama

renhold drammen

Gospodarka Norweska
Gospodarka

Na wysokim poziomie w Norwegii stoi również wydobycie i eksportgazu ziemnego i połów ryb. Ze względu na zamożność, poziom życia jest jednym z najwyższychna świecie. Produkt krajowy brutto według siły nabywczej na jednego mieszkańca wynosił 48 794dolarów amerykańskich na rok 2008.

W latach 1993 - 2000 w kraju nastąpił gwałtowny wzrost gospodarczy, co było skutkiem programu rozwoju ekonomicznego wprowadzonego przez rząd w 1992 roku, który to wprowadził ten program w celu uniknięcia kryzysu gospodarczego w latach 80. Na rok 2007 produkt krajowy brutto został wytworzony w 42,9% przez przemysł, w 2,4% przez rolnictwo, jednakże najwięcej PKB przysporzyły usługi, które stanowiły aż 54,7%.

Zarządzanie wszystkimi sprawami wydobycia, eksportu, zarządzania ropy naftowej i energii jest kontrolowanyw większości przez rząd, który to posiada na przykład udziały w norweskich koncernach znanych nacałym świecie, jakimi są m.in. Statoil (70%) oraz Norsk Hydro (44%). Dzięki sprawnemu zarządzaniuczęsto zdarzają się nadwyżki w budżecie, które są następnie lokowane w największym w Europiei drugim na świecie Norweskim Państwowym Funduszu Emerytalnym, który został utworzony w 1990 roku by zrównoważyć potencjalne obniżenie dochodów spowodowanych zmianami cen ropy. Fundusz ten gromadzi około 317 miliardów dolarów dzięki inwestycjom głównie prowadzonym za granicą. W pierwszej połowie 80 lat przyrost PKB wynosił rocznie około 3,4%, by w drugiej połowieobniżyć się rocznie średnio o ponad 2 procent. Kraj ograniczył wtedy inwestycje, co spowodowało wzrost bezrobocia i cen. W 90 latach rozwój zaczął następować w transporcie, łączności i usługach. Jednak w 1992 roku bardzo mocno zaznaczył się w swoim udziale do PKB przemysł z energetyką, który z roku na rok zaczął stopniowo rosnąć.

Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Portal Norwegia1.pl

Rypeveien 73B
3420 Lierskogen, Norwegia
tlf: +47 463 743 08
portal@norwegia1.pl

Kanały społecznościowe

facebook norwegia

youtube norwegia