Forum o Norwegii

Mojanorwegia.pl - nie dałem się nabrać.

 • Anonim
 • Anonim Avatar Autor
2 lata 2 tygodni temu #2412 przez Anonim
Odpowiedź:

Jak nie wolno? Pisz. Ale pamiętaj że ja jestem jako admin zobowiązany do przestrzegania prawa. 


Się okazuje, że kto nie chce oddać Polski żydom jest antysemitą i trollem. Pariotą jest ten kto kocha żydów i nie ma polskich korzeni. Przed wyborami antypolskie siły łączą się razem. Żenada
 • mix
 • mix Avatar Autor
2 lata 2 tygodni temu #2413 przez mix
Odpowiedź:

Jak nie wolno? Pisz. Ale pamiętaj że ja jestem jako admin zobowiązany do przestrzegania prawa. 


Się okazuje, że kto nie chce oddać Polski żydom jest antysemitą i trollem. Pariotą jest ten kto kocha żydów i nie ma polskich korzeni. Przed wyborami antypolskie siły łączą się razem. Żenada


Tak jest, bo Ty tak piszesz?
 • Anonim
 • Anonim Avatar Autor
2 lata 1 tydzień temu #2420 przez Anonim
Odpowiedź:
Żydzi są i byli największymi rasistami, więc bycie antysemitą jest obowiązkiem. Syjoniści nazywali swoich pobratymców ocalałych z Holocaustu "mydłem" i "niedopałkami".
 • Anonim
 • Anonim Avatar Autor
2 lata 1 tydzień temu #2421 przez Anonim
Odpowiedź:
Bierz połowę albo inne leki
 • Anonim
 • Anonim Avatar Autor
2 lata 1 tydzień temu #2422 przez Anonim
Odpowiedź:
powied to ponad milionowi żydów
Niewłaściwy klucz/sekret konsumenta w konfiguracji
 • Anonim
 • Anonim Avatar Autor
2 lata 6 dni temu #2426 przez Anonim
Odpowiedź:
 • Anonim
 • Anonim Avatar Autor
1 rok 11 miesiąc temu #2431 przez Anonim
Odpowiedź:
POLSKA NIEPODLEGŁA to jest antysemickie powiedzenie (chyba)
 • Anonim
 • Anonim Avatar Autor
1 rok 11 miesiąc temu #2439 przez Anonim
Odpowiedź:

Jak nie wolno? Pisz. Ale pamiętaj że ja jestem jako admin zobowiązany do przestrzegania prawa. 


Się okazuje, że kto nie chce oddać Polski żydom jest antysemitą i trollem. Pariotą jest ten kto kocha żydów i nie ma polskich korzeni. Przed wyborami antypolskie siły łączą się razem. Żenada


Tak jest, bo Ty tak piszesz?


Oto jest pytanie...Pytanie do wielkich tego świata...
Jak to możliwe że Żydów przed II wojną światową żyło 3,5 miliona, podczas wojny zgineło ich 6 milionów (zaznaczam zgineło) a rekompensaty z tytułu II wojny światowej odebrało 12 milionów (tych wymordowanych) Żydów???
 • Anonim
 • Anonim Avatar Autor
1 rok 11 miesiąc temu #2440 przez Anonim
Odpowiedź:
ustawa do walki z antysemityzmem 672 H.R.672 - Combating European Anti-Semitism Act of 2017 www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/672/text w myśl tej ustawy - nowoczesnym antysemityzmem jest co następuje: 4B - głoszenie kłamliwych, odczłowieczających, demonizujących lub zawierających uprzedzenia twierdzeń na temat żydów, lub na temat potęgi żydów jako kolektywu, zwłaszcza lecz nie wyłącznie na temat mitu o światowym spisku żydowskim, na temat żydów kontrolujących media, gospodarkę, rządy lub inne instytucje społeczne 4C - oskarżanie żydów jako narodu o odpowiedzialność za prawdziwe lub wyimaginowane krzywdy popełnione przez żyda jako jednostkę lub ich grupę, państwo Izrael lub osobę niebędącą żydem. 4D - oskarżanie żydów jako narodu lub Izraela jako kraju o wymyślenie lub wyolbrzymianie holokaustu 4E - oskarżanie obywateli żydowskich o bycie bardziej lojalnym w stosunku do Izraela i rzekomych żydowskich przywilejów w skali światowej niż w stosunku do interesów kraju w którym mieszkają
 • Naomi
 • Naomi Avatar Autor
1 rok 11 miesiąc temu #2443 przez Naomi
Odpowiedź:
Nie trzeba europejskich przepisowi. Polski kodeks ma cos.

Art. 212. Zniesławienie
§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności,
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.

W Polsce wielu dziennikarzy ma procesy nawet kiedy opisuja prawde

Portal Norwegia1.pl

POMOC POLAKOM W NORWEGII - ZYSKOWSKI
org. nr. 926 701 576 MVA
Rypeveien 73B
3420 Lierskogen, Norwegia
tlf: +47 463 743 08
portal@norwegia1.pl

Kanały społecznościowe

facebook norwegia

youtube norwegia