reklama w norwegii

× Mieszkanie w Norwegii.

Umowa najmu lokalu mieszkalnego w Norwegii.

Więcej
3 lata 11 miesiąc temu #545 przez Portal Norwegia1.pl
Nowy post na forum o Norwegii.
Zawsze możesz żądać, aby została sporządzona pisemna umowa najmu między wynajmującym i najemcą. Umowa powinna zawierać: nazwiska i adresy stron, informacje o tym, jaki lokal jest przedmiotem wynajmu oraz wysokość czynszu. Jeśli wynajmujący żąda depozytu, to musi być to zawarte w umowie. Okres wypowiedzenia musi być określony w umowie, w przeciwnym wypadku wynosi on 3 miesiące.

Przy podpisywaniu umowy zapoznaj się ze stanem faktycznym mieszkania i sprawdź, czy jest on zgodny z treścią umowy. Zrób listę mebli i innego wyposażenia oraz opisz ich stan.

Zalecane jest sporządzenie standardowej umowy najmu. Formularz standardowej umowy najmu (po angielsku) znajdziesz na www.forbrukerportalen.no .

Dla mnie moja Norwegia to norwegia1.pl