reklama w norwegii

× Mieszkanie w Norwegii.

Depozyt

Więcej
3 lata 11 miesiąc temu #550 przez Portal Norwegia1.pl
Nowy post na forum o Norwegii.
Depozyt to kwota, którą najemca wpłaca jako gwarancję za ewentualny zaległy czynsz. Depozyt nie może być większy niż wysokość czynszu za sześć miesięcy. Kwotę depozytu należy wpłacić na specjalne konto bankowe (zdeponować). Ani wynajmujący, ani najemca nie mogą samodzielnie dysponować kwotą depozytu w okresie najmu. Najemca może odmówić wpłaty depozytu, jeśli wynajmujący żąda wpłaty depozytu na własne konto lub w gotówce. Ewentualną opłatę za otwarcie rachunku w banku pokrywa wynajmujący.

Po zakończeniu umowy najmu wynajmujący wystawia zwykle najemcy pisemną zgodę na wypłatę depozytu z banku. W przeciwnym razie najemca musi wystosować pismo do banku z żądaniem wypłaty depozytu. Bank zawiadamia wtedy wynajmującego oraz informuje o tym, że depozyt zostanie wypłacony najemcy, jeśli wynajmujący nie wniesie pozwu w przeciągu pięciu tygodni.

Dla mnie moja Norwegia to norwegia1.pl