reklama w norwegii

× Mieszkanie w Norwegii.

Wywóz śmieci

Więcej
3 lata 11 miesiąc temu #551 przez Portal Norwegia1.pl
Nowy post na forum o Norwegii.
Zasady wywożenia śmieci różnią się w zależności od gminy, dokładne informacje otrzymasz w gminie, w której mieszkasz.

W wielu gminach sortuje się śmieci, np. papier czy jedzenie wyrzuca się do osobnych pojemników. Odpady, których nie można wysortować wyrzuca się do osobnego pojemnika. Poszczególne pojemniki są opróżniane w różne dni – harmonogram wywozu śmieci otrzymasz w przedsiębiorstwie usług komunalnych w Twojej gminie.

Nie wszystkie odpady można wyrzucać do pojemników znajdujących się przy budynku, w którym mieszkasz. Szkło, metal i odpady niebezpieczne są przykładem odpadów, które trzeba wywieźć do zakładu gospodarki odpadami komunalnymi/stacji odzysku. Odpady elektryczne i elektroniczne można oddać do sklepów sprzedających produkty tego typu.

Dla mnie moja Norwegia to norwegia1.pl