reklama w norwegii

× Pracuj w Norwegii i znaj Swoje prawa.

BHP w Pracy

Więcej
3 lata 11 miesiąc temu #518 przez Portal Norwegia1.pl
Nowy post na forum o Norwegii.
Pracodawca jest odpowiedzialny za:

całkowicie bezpieczne środowisko pracy, co oznacza, że pracownik nie odniesie uszczerbku na zdrowiu psychicznym lub fizycznym w wyniku pracy.
systematyczną kontrolę pracy w przedsiębiorstwie, tak aby odbywała się ona w sposób bezpieczny i odpowiedzialny. Oznacza to, że pracodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny ryzyka w pracy, planu uniknięcia tego ryzyka i przesięwzięcia odpowiednich środków zapobiegawczych.
wyposażenie pracownika w osobiste wyposażenie ochronne, jeśli zachodzi taka potrzeba.
przed rozpoczęciem pracy należy przeprowadzić ocenę ryzyka i wg tego odpowiednio zorganizować pracę, wyposażenie ochronne, instrukcje bezpieczeństwa, szkolenia.
Pracownik odpowiedzialny jest za:

przestrzeganie instrukcji i zasad bezpieczeństwa istniejących w przedsiębiorstwie oraz ustanowionych prawnie. Oznacza to na przykład:
używanie wyposażenia ochronnego tam, gdzie jest to konieczne.
poinformowanie przełożonego lub rzecznika ds. BHP (verneombud), jeżeli zaobserwuje w środowisku pracy czynniki mogące zagrażać życiu lub zdrowiu.
uczestnictwo w spotkaniach z kierownictwem oraz współtworzenie i wdrażanie planów mających na celu zapobieganie nieobecności w pracy.
Wszystkie przedsiębiorstwa są zobowiązane do posiadania rzecznika ds. BHP. Główną rolą osoby zatrudnionej na tym stanowisku jest dbanie i troska o środowisko pracy w przedsiębiorstwie. Rzecznik bierze aktywny udział w pracach przedsiębiorstwa na rzecz bezpieczeństwa pracy i jest osobą, z którą należy się kontaktować w wypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Dla mnie moja Norwegia to norwegia1.pl