× Pracuj w Norwegii i znaj Swoje prawa.

Związki zawodowe

Więcej
4 lata 7 miesiąc temu #525 przez Portal Norwegia1.pl
Nowy post na forum o Norwegii.
Związek zawodowy (fagforening) to związek pracowników wewnątrz jednego lub wielu przedsiębiorstw. Geograficzny zasięg działania związku może być różny. Niektóre związki obejmują nawet województwo. Związki zawodowe znajdujące się w obrębie jednego przedsiębiorstwa nazywa się zazwyczaj klubem (fagforbund). Związki zawodowe dbają o interesy swoich członków. Najważniejsze zadania związków zawodowych to starania o lepsze wynagrodzenie i lepsze warunki pracy. Istnieją również związki zawodowe o szerszym zasięgu, które obejmują wiele klubów na określonym obszarze geograficznym.

Większość związków zawodowych związana jest ze związkiem branżowym. Związek branżowy składa się z lokalnych związków zawodowych i ma z reguły zasięg ogólnokrajowy. Większość związków branżowych zorganizowana jest w federację związków zawodowych. W Norwegii mamy cztery zjednoczone federacje związków zawodowych.

Organizacja Ogólnokrajowa (LO) jest na dzień dzisiejszy największą federacją związków zawodowych w Norwegii, zrzeszającą 860 000 członków, podzielonych na 21 związków zawodowych. Zjednoczona Federacja Związków Zawodowych (Fellesforbundet) jest członkiem Organizacji Ogólnokrajowej LO i jest największą organizacją branżową w sektorze prywatnym w Norwegii. Liczy ona ponad 150 000 członków.

Inne federacje związków zawodowych to:

Akademicki Związek Zawodowy (Akademikerne)
Centralna federacja organizacji zawodowych (Yrkesorganisasjonens Sentralforbund – YS)
UNIO (Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede, Główna organizacja dla osób z wykształceniem uniwersyteckim i wyższym)

Dla mnie moja Norwegia to norwegia1.pl
Więcej
4 lata 7 miesiąc temu #526 przez Portal Norwegia1.pl
Odpowiedź:
Członkostwo w związku zawodowym w Norwegii

Jako członek związków zawodowych zobowiązany jesteś do płacenia określonej rocznej składki, zwanej składką członkowską (kontyngent). Składka członkowska obliczana jest różnie: może to być pewien procent Twojego wynagrodzenia lub z góry ustalona suma. Dodatkowo lokalny oddział/związki zawodowe mogą pobierać własną składkę administracyjną. Możesz zostać członkiem związków zawodowych niezależnie od tego, jakiej jesteś narodowości i gdzie zarejestrowane jest przedsiębiorstwo, w który pracujesz.

Jeżeli będziesz miał problemy w miejscu pracy, mąż zaufania (tillitsvalgte) ze związków zawodowych będzie mógł Ci pomóc. Przykładami problemów może być konflikt z pracodawcą, brak wypłacenia należnego wynagrodzenia lub świadczeń urlopowych, bezpodstawne zwolnienie lub choroba związana z wypadkiem w pracy. Wiele związków zawodowych oferuje ubezpieczenia w ramach członkostwa.

Dla mnie moja Norwegia to norwegia1.pl