Odpowiedz: Związki zawodowe

Piszesz jako gość. Nie będziesz mógł edytować ani usunąć posta.
Proszę wybrać Zaloguj lub Zarejestruj do przeskoku.
X

Historia tematu: Związki zawodowe

Maks. pokazywanych 6 ostatnich postów - (zaczynając od ostatniego)

4 lata 7 miesiąc temu
Związki zawodowe

Członkostwo w związku zawodowym w Norwegii

Jako członek związków zawodowych zobowiązany jesteś do płacenia określonej rocznej składki, zwanej składką członkowską (kontyngent). Składka członkowska obliczana jest różnie: może to być pewien procent Twojego wynagrodzenia lub z góry ustalona suma. Dodatkowo lokalny oddział/związki zawodowe mogą pobierać własną składkę administracyjną. Możesz zostać członkiem związków zawodowych niezależnie od tego, jakiej jesteś narodowości i gdzie zarejestrowane jest przedsiębiorstwo, w który pracujesz.

Jeżeli będziesz miał problemy w miejscu pracy, mąż zaufania (tillitsvalgte) ze związków zawodowych będzie mógł Ci pomóc. Przykładami problemów może być konflikt z pracodawcą, brak wypłacenia należnego wynagrodzenia lub świadczeń urlopowych, bezpodstawne zwolnienie lub choroba związana z wypadkiem w pracy. Wiele związków zawodowych oferuje ubezpieczenia w ramach członkostwa.

4 lata 7 miesiąc temu
Związki zawodowe

Związek zawodowy (fagforening) to związek pracowników wewnątrz jednego lub wielu przedsiębiorstw. Geograficzny zasięg działania związku może być różny. Niektóre związki obejmują nawet województwo. Związki zawodowe znajdujące się w obrębie jednego przedsiębiorstwa nazywa się zazwyczaj klubem (fagforbund). Związki zawodowe dbają o interesy swoich członków. Najważniejsze zadania związków zawodowych to starania o lepsze wynagrodzenie i lepsze warunki pracy. Istnieją również związki zawodowe o szerszym zasięgu, które obejmują wiele klubów na określonym obszarze geograficznym.

Większość związków zawodowych związana jest ze związkiem branżowym. Związek branżowy składa się z lokalnych związków zawodowych i ma z reguły zasięg ogólnokrajowy. Większość związków branżowych zorganizowana jest w federację związków zawodowych. W Norwegii mamy cztery zjednoczone federacje związków zawodowych.

Organizacja Ogólnokrajowa (LO) jest na dzień dzisiejszy największą federacją związków zawodowych w Norwegii, zrzeszającą 860 000 członków, podzielonych na 21 związków zawodowych. Zjednoczona Federacja Związków Zawodowych (Fellesforbundet) jest członkiem Organizacji Ogólnokrajowej LO i jest największą organizacją branżową w sektorze prywatnym w Norwegii. Liczy ona ponad 150 000 członków.

Inne federacje związków zawodowych to:

Akademicki Związek Zawodowy (Akademikerne)
Centralna federacja organizacji zawodowych (Yrkesorganisasjonens Sentralforbund – YS)
UNIO (Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede, Główna organizacja dla osób z wykształceniem uniwersyteckim i wyższym)