× Pracuj w Norwegii i znaj Swoje prawa.

Zasiłek dla bezrobotnych

Więcej
6 lata 1 miesiąc temu #529 przez Redaktor Norwegia1
Nowy post na forum o Norwegii.
Jeżeli Twoje godziny pracy ulegną redukcji o co najmniej 50%, możesz być uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych. Dla uzyskania uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych w Norwegii, musisz spełnić ogólne warunki oraz musisz być gotów przyjąć wszelkie oferty pracy. Z zasady wymagane jest zamieszkiwanie lub pobyt w Norwegii.

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, musisz najpierw zarejestrować się jako poszukujący pracy na stronie www.nav.no lub w urzędzie NAV w miejscu zamieszkania. Po zarejestrowaniu się należy wypełnić formularz o zasiłek dla bezrobotnych. Uczniowie i studenci z reguły nie są uprawnieni do zasiłku dla bezrobotnych.

W przypadku zawieszenia obowiązków stron (permittering) możesz być uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych. Jako pracownik przygraniczny, w okresie zawieszenia obowiązków stron (permittering), możesz przebywać w kraju zamieszkania równocześnie otrzymując zasiłek dla bezrobotnych z Norwegii. Za pracownika przygranicznego uznaje się osobę, która pracuje w kraju innym niż kraj stałego zamieszkania oraz podróżuje między krajem pracy a krajem stałego zamieszkania przynajmniej raz w tygodniu.

Uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych nabyte w innym kraju EOG, mogą zostać zaliczone w Norwegii na podstawie formularza E 301 wydanego przez kraj, w którym uprzednio pracowałeś. Wymaga to spełnienia wszystkich warunków zaliczania uprawnień.

Przy spełnieniu pewnych warunków możesz zachować zasiłek dla bezrobotnych z Norwegii na okres do 3 miesięcy podczas poszukiwania pracy w innym kraju EOG. Należy w tym celu przedłożyć pisemne podanie o wydanie zaświadczenia E 303 o zachowaniu uprawnień do świadczeń dla bezrobotnych z Norwegii podczas pobytu w innym kraju, w którym szukasz zatrudnienia.

Jeżeli poszukujesz pracy w Norwegii, równocześnie otrzymując zasiłek dla bezrobotnych z innego kraju EOG, musisz przedłożyć zaświadczenie E 303 wydane przez kraj wypłacający zasiłek. Bezpośrednio po przyjeździe do Norwegii musisz zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy i zastosować się do norweskich reguł rejestracji w NAV dla poszukujących pracy, tj. musisz co 14 dni osobiście składać kartę rejestracyjną w swoim lokalnym urzędzie NAV.

Obywateli Bułgarii i Rumunii obowiązują nadal regulacje przejściowe, tj. pewne ograniczenia swobody przepływu osób oraz uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych.

Dla mnie moja Norwegia to norwegia1.pl

pomoc w norwegii tomek agent

  • Dagpenger i powrót do Norwegii
  • Dagpenger i powrót do Norwegii Avatar
6 miesiąc 1 tydzień temu #2486 przez Dagpenger i powrót do Norwegii
Odpowiedź:
Cześć!Potrzebuje Wsparcia.Właśnie pobieram dagpenger w Polsce, i chciałbym wrócić do Norwegii. Szukam wszędzie informacji odnośnie co powinienem zrobić by wrócić do Norwegii i dalej pobierać dagpenger. Po powrocie chciałbym zatrzymać się pare dni u mojego znajomego i wtedy poszukać jakieś lokum. Moje pytanie brzmi czy po powrocie do Norwegii, gdy będę wnioskować o wznowienie dagpenger muszę mieć stały adres zameldowania?
Więcej
6 miesiąc 1 tydzień temu #2487 przez Redaktor Norwegia1
Odpowiedź:
Musisz zarejestrować przeprowadzkę z Polski do Norwegii. 

Muszisz podać tam adres pobytu, może być kolegi adres. Ważne być miał dostęp do skrzynki pocztowej 
www.skatteetaten.no/person/folkeregister/flytte/i-norge/?174790=0

Dla mnie moja Norwegia to norwegia1.pl