reklama w norwegii

× Norweskie prawo.

Urlop postojowy (Permittering)

Więcej
4 lata 5 miesiąc temu - 4 lata 5 miesiąc temu #410 przez Portal Norwegia1.pl
COM_KUNENA_MESSAGE_CREATED_NEW
Urlop postojowy
W wypadku urlopu postojowego (permittering), pracodawca może zostać częściowo lub całkowicie zwolniony z obowiązku wypłacania wynagrodzenia, a pracownik może zostać czasowo zwolniony z obowiązków w stosunku pracy. Istotnymi powodami do urlopu postojowego może być brak zleceń, pełny magazyn, wypadki itp. Mimo iż obowiązki stron w stosunku pracy są zawieszone, to sam stosunek pracy nie ulega rozwiązaniu.

O urlopie postojowym należy poinformować pisemnie na 14 dni przed jego wejściem w życie. Pracownik otrzymuje zwykłe wynagrodzenie w okresie ostrzeżenia o urlopie. Po okresie ostrzegawczym rozpoczyna się okres płatny przez pracodawcę, na dzień dzisiejszy jest to okres 5 dni, a jeżeli pracownik jest na urlopie w mniej niż w 40 procentach - 15 dni. Pracownik może przebywać na urlopie postojowym maksymalnie przez okres 52 tygodni.

Całkowity okres płatny i maksymalny czas urlopu postojowego może być różny. Aby uzyskać aktualne informacje na ten temat, zwróć się do biura NAV.

Jeżeli pracodawca zwalnia pracownika w okresie urlopu postojowego, wówczas ze skutkiem natychmiastowym zostaje zakończony okres urlopu postojowego. W umówionym lub regulowanym prawnie okresie wypowiedzenia pracownik ma obowiązek pracy a pracodawca obowiązek wypłaty wynagrodzenia, mimo iż nie ma do zaoferowania żadnej pracy. Po obowiązkowym okresie płatnym pracownik ma prawo do złożenia wypowiedzenia z 14-dniowym okresem wypowiedzenia.

Dla mnie moja Norwegia to norwegia1.pl