reklama w norwegii

× Norweskie prawo.

Urlop specjalny

Więcej
4 lata 5 miesiąc temu #413 przez Portal Norwegia1.pl
COM_KUNENA_MESSAGE_CREATED_NEW
Urlop specjalny
Pracownik ma prawo do urlopu w przypadku ciąży, opieki związanej z porodem, porodu oraz urlopu macierzyńskiego. Prawo do urlopu w związku z przyjściem na świat dziecka daje obojgu rodzicom możliwość wzięcia urlopu do ukończenia przez dziecko trzeciego roku życia. W pierwszym roku przysługuje urlop za wynagrodzeniem wypłacanym przez NAV. Pracodawca może żądać, aby urlop specjalny był wykorzystany łącznie. Jest to uzasadnione potrzebą planowania sytuacji kadrowej.

Kobietom, które karmią dziecko piersią, przysługuje prawo do przerwy w pracy trwającej tyle, ile trwa karmienie. Czas karmienia piersią jest bezpłatny.

Pracownik ma prawo do urlopu, jeżeli dziecko lub osoba opiekująca się dzieckiem jest chora. Prawo to obowiązuje do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 12 lat. Pracownik ma co roku prawo do 10 wolnych dni, a jeżeli opiekuje się więcej niż dwójką dzieci - do 15 dni. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą lub jest niepełnosprawne, to pracownik opiekujący się takim dzieckiem ma rozszerzone prawo do zwolnienia.

Kodeks pracy reguluje prawa do uzyskania urlopu. Badanie kontrolne związane z ciążą jest jedynym jednym wyjątkiem. W tym przypadku kodeks pracy przyznaje prawo do urlopu specjalnego z wynagrodzeniem. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym (folketrygdloven) reguluje prawa związane z zasiłkami przy tego typu zwolnieniach z pracy. Skontaktuj się z urzędem NAV w celu uzyskania więcej informacji na temat tego typu zasiłków.

Pracownik ma prawo do łącznie trzyletniego bezpłatnego urlopu w wypadku kształcenia się, pod warunkiem, że pracownik przepracował trzy lata, w tym dwa ostatnie u jednego pracodawcy. Aby uzyskać prawo do tego typu urlopu, kształcenie musi odbywać się w instytucji posiadającej zorganizowany tryb szkolenia, ale podniesienie poziomu kwalifikacji nie musi być związane ze stanowiskiem pracownika. Urlopu tego typu nie można wymagać, jeżeli utrudnia ono pracodawcy rozsądne planowanie działalności przedsiębiorstwa.

Pracownik ma również prawo do zwolnienia ze względu na opiekowanie się najbliższymi członkami rodziny w podeszłym wieku, przy odbywaniu służby wojskowej oraz przy sprawowaniu funkcji publicznej.

Dla mnie moja Norwegia to norwegia1.pl