reklama w norwegii

× Norweskie prawo.

Urlop i pieniądze wakacyjne (Feriepenger)

Więcej
4 lata 5 miesiąc temu #414 przez Portal Norwegia1.pl
COM_KUNENA_MESSAGE_CREATED_NEW
Urlop i pieniądze wakacyjne (Feriepenger)
Wszyscy pracownicy, którzy rozpoczęli pracę przed 30 października, mają prawo do 25 dni urlopu w roku urlopowym (odpowiadającym rokowi kalendarzowemu), bez względu na to, czy mają prawo do świadczenia urlopowego, czy też nie. Osoby rozpoczynające pracę po 30 października mają prawo do sześciu dni urlopu. W tygodniu jest sześć dni roboczych i to oznacza w praktyce, że 25 dni roboczych odpowiada czterem tygodniom i jednemu dniowi urlopu w ciągu roku urlopowego. Pracownik może wymagać urlopu w wymiarze do trzech następujących po sobie tygodni w głównym okresie wakacyjnym, który przypada na okres od 1 czerwca do 30 września. Pozostałą część urlopu masz prawo zrealizować łącznie. Urlop należy ustalać wcześniej, ale to pracodawca w określonych przez prawo ramach decyduje o tym, kiedy możesz zrealizować urlop.

Pracownik i pracodawca może pisemnie ustalić o przeniesieniu do 2 tygodni urlopu na następny rok urlopowy pod warunkiem zgody obydwu stron. W ten sam sposób można też ustalić wcześniejsze wykorzystanie urlopu z nadchodzącego roku urlopowego. Możesz żądać przeniesienia do 2 tygodni urlopu na następny rok, jeśli choroba uniemożliwia Ci wkorzystanie urlopu przed końcem roku urlopowego. Żądanie to należy przedstawić w terminie do końca roku. Dni urlopu przeniesione z powodu choroby, a także w wyniku umowy z pracodawcą nie są wliczane do podstwawowych 25 dni urlopowych. Zatem całkowita liczba niewykorzystanych dni urlopowych, którą możesz przenieść na następny rok urlopowy to 24 dni robocze (do 12 dni niewykorzystanego urlopu + do 12 dni niewykorzystanego urlopu z powodu choroby).

Niewykorzystany, przewidziany prawem urlop przenoszony jest na następny rok urlopowy. Oznacza to, iż urlop nie przepada nawet jeżeli ani pracodawca, lub/ani pracownik nie wykazuje inicjatywy do wykorzystania przysługującego prawem urlopu. Wyjątkiem jest niewykorzystanie urlopu z powodu choroby lub urlopu macierzyńskiego. Wtedy wypracowane świadczenie urlopowe powinno być wypłacone pierwszego dnia wypłaty w następnym roku.

Na świadczenie urlopowe (feriepenger) zapracowuje się w roku poprzedzającym rok wypłaty świadczenia (rok urlopowy). Świadczenie urlopowe wynosi 10,2 procent wynagrodzenia wypracowanego w ciągu roku poprzedniego. Świadczenia urlopowe wypłacane są zazwyczaj w czerwcu. W tym miesiącu pracodawca potrąca Ci część wypłaty. Potrącona suma to pieniądze, które zostaną Ci wypłacone w momencie kiedy faktycznie będziesz na urlopie. Możesz wymagać wypłacenia świadczenia urlopowego tydzień przed Twoim urlopem lub przy ostatnim wynagrodzeniu, jeżeli kończysz pracę w przedsiębiorstwie.

Pracownik na zwolnieniu chorobowym nie mogą żądać wypłaty świadczeń urlopowych zanim faktycznie nie wykorzysta urlopu lub rozwiąże stosunek pracy. Urlop uzgadniany jest wtedy z pracodawcą oraz wysyłana jest informacja do NAV, aby wstrzymać czasowo wypłatę zasiłku chorobowego na czas wypłaty świadczenia urlopowego. Należy pamiętać o tym, że rok składa się z 11 miesięcy z wypłatą wynagrodzenia i 1 miesiącem, w którym wypłacane jest świadczenie urlopowe.

Dla mnie moja Norwegia to norwegia1.pl