× Norweskie prawo.

Zezwolenie na pobyt

  • Anonim
  • Anonim Avatar Autor
6 lata 8 miesiąc temu #535 przez Anonim
Nowy post na forum o Norwegii.
Zezwolenie na pobyt na podstawie ustawodawstwa ogólnego daje prawo do pobytu i pracy w Norwegii. Każdy obcokrajowiec może ubiegać się o zezwolenie o pobyt na podstawie tego ustawodawstwa.

Istnieje wiele typów zezwoleń oraz związanych z nimi zasad, wytycznych i procedur rozpatrywania. Pełny opis znajdziesz na stronie www.udi.no.

Większość zezwoleń na pobyt można przedłużyć. Podanie o przedłużenie należy złożyć na komendzie policji najpóźniej miesiąc przed wygaśnięciem terminu poprzedniego zezwolenia. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z komendą policji w Twojej gminie.

Możesz utracić zezwolenie, jeśli podasz władzom nieprawdziwe informacje.
W takiej sytuacji musisz opuścić teren Norwegii. W przypadku naruszenia zasad norweskiej ustawy o obcokrajowcach lub w przypadku skazania za popełnienie czynu przestępczego, możesz zostać wydalony. W przypadku wydalenia nie możesz wrócić na teren Norwegii przed upływem czasu wydalenia. Zakaz wjazdu dotyczy zazwyczaj całego obszaru Schengen.

pomoc w norwegii tomek agent

Więcej
6 lata 8 miesiąc temu #536 przez Redaktor Norwegia1
Odpowiedź:
Jeśli jesteś obywatelem EU/EOG/EFTA i posiadasz ważny dowód tożsamości lub paszport, masz prawo do pobytu i pracy w Norwegii przez okres do 3 miesięcy. To samo dotyczy członków Twojej rodziny, którzy są obywatelami EU/EOG/EFTA. Członkowie rodzin, którzy nie są obywatelami EU/EOG/EFTA muszą posiadać ważny paszport oraz udokumentować, iż są na Twoim utrzymaniu lub są członkami Twojej rodziny.

Jeśli jesteś obywatelem EU/EOG/EFTA i chcesz przebywać w Norwegii przez okres dłuższy niż 3 miesiące, musisz posiadać pracę.

Obywatele EU/EOG/EFTA nie muszą ubiegać się o pozwolenie na pobyt, lecz muszą zarejestrować się przez internet. Po rejestracji w internecie, musisz zgłosić się do najbliżego posterunku policji. Jeśli mieszkasz w regionie, gdzie działa Centrum Obsługi Pracowników Zagraniczych, udaj się tam. Weź ze sobą ważny dokument tożsamości lub paszport oraz zaświadczenie o zatrudnieniu lub umowę o pracę, która jest zgodna z postanowieniami Kodeksu Pracy.

Jeśli spełniasz warunki rejestracji, otrzymasz poświadczenie rejestracji. Jest ono wydawane bezpłatnie i obowiązuje na czas nieokreślony tzn. nie musisz og odnawiać. Świadectwo rejestracji jest ważne tak długo, jak spełnione są warunki do jego otrzymania,tzn. tak długo jak posiadasz podstawę do pobytu np. jako pracownik lub student. Masz możliwość zmiany podstawy pobytu np. z pracownika na prowadzącego samodzielną działalność gospodarczą i nie musisz tego zgłaszać.

Po upływie 5 lat masz prawo ubiegania się o stałe prawo pobytu.

Utrata prawa pobytu
Prawo do pobytu traci się kiedy pobyt poza Norwegią wynosci więcej niż 6 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego. Przeprowadzkę należy zgłosić do rejestru ewidencji ludności. W przypadku następnego pobytu w Norwegii należy się ponownie zarejestrować.
Prawo do pobytu może zostać jednak zachowane, jeśli nieobecność jest uzasadniona. W przypadku ciąży, porodu, poważnej choroby, studiów lub kształcenia zawodowego oraz oddelegowania do innego kraju, uznaje się nieobecność do 12 kolejno następujących po sobie miesięcy. Odbywanie służby wojskowej lub cywilnej jest także uznawana za nieobecność uzasadnioną.

Ochrona przed wydaleniem
Jeśli jesteś obywatelem kraju EOG, masz rozszerzoną ochronę przed wydaleniem. Możesz jednak zostać wydalony, jeśli władze uznają, iż stwarzasz poważne zagrożenie dla porządku publicznego i bezpieczeństwa. Jako obywatel EOG zostaniesz wydalony tylko z Norwegii i nie zostaniesz zgłoszony do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS).

Dla mnie moja Norwegia to norwegia1.pl
Więcej
6 lata 8 miesiąc temu #537 przez Redaktor Norwegia1
Odpowiedź:
Warunki i procedury rozpatrywania wniosków o zezwolenie na pobyt/prawo pobytu oraz łączenia rodzin dla obywateli EU/EOG/EFTA i dla obywateli pozostałych krajów tzw. obywateli krajów trzecich, są różne.

Wszystkie zezwolenia, które dają prawo do pobytu i pracy w Norwegii nazywa się zezwoleniami na pobyt. W zależności od kraju, z którego pochodzisz możesz otrzymać zezwolenie na pobyt/prawo pobytu na podstawie jednej z dwóch regulacji: ustawodawstwa ogólnego lub ustawodawstwa EOG.

Ustawodawstwo ogólne – zezwolenie na pobyt
Dotyczy wszystkich obcokrajowców. Obywatele krajów EU/EOG/EFTA mogą ubiegać się o zezwolenie na podstawie ustawodawstwa ogólnego lub ustawodawstwa EOG.

Ustawodawstwo EOG – prawo pobytu
Dotyczy wyłącznie obywateli krajów EU/EOG/EFTA.

Uwaga! Prawo pobytu na podstawie ustawodawstwa EOG nie stwarza podstawy do otrzymania zezwolenia na pobyt stały, ale po 5 latach w Norwegii możesz ubiegać się o stałe prawo pobytu. Niektóre zezwolenia na podstawie ustawodawstwa ogólnego stwarzają podstawę do ubiegania się o zezwolenie na pobyt stały.

Dla mnie moja Norwegia to norwegia1.pl
Więcej
6 lata 8 miesiąc temu #538 przez Redaktor Norwegia1
Odpowiedź:
Po trzech latach nieprzerwanego pobytu w Norwegii możesz otrzymać zezwolenie na pobyt stały. Zezwolenie to daje Ci prawo do pobytu i pracy w Norwegii na czas nieokreślony. Jeśli zostało Ci przyznane zezwolenie na pobyt stały, to nie utracisz go, nawet gdy podstawa do uzyskania tego typu zezwolenia ulegnie zmianie, np. utracisz pracę.

Wymagane jest, abyś odbył obowiązkowy kurs języka norweskiego wg Introduksjonsloven lub posiadał dokumenty potwierdzające dobrą znajomość języka norweskiego lub lapońskiego.

Wymaganie to dotyczy wszystkich osób w wieku od 16 do 55 lat, które otrzymały pierwsze zezwolenie na pobyt, stwarzające podstawę do otrzymania zezwolenia na pobyt stały, po 1 września 2005 roku.

Niewymagane jest, abyś posiadał ten sam typ zezwolenia na pobyt w ciągu tych 3 lat, jednak wszystkie te pozwolenia muszą stwarzać podstawę do otrzymania zezwolenia na pobyt stały.

Wymagana jest niekaralność. Ewentualne wyroki wydłużają okres, po którym można ubiegać się o zezwolenie.

Jeśli nie jesteś pewien czy pozowolenia, które posiadałeś dają Ci możliwość ubiegania się o zezwolenie na pobyt stały, możesz to sprawdzić w dokumentach o przyznaniu zezwolenia na pobyt

Dla mnie moja Norwegia to norwegia1.pl
  • Syla
  • Syla Avatar Autor
4 lata 5 miesiąc temu #811 przez Syla
Odpowiedź:
Teraz jeszcze dodatkowo trzeba zapłacić za przetworzenie aplikacji
na chwile obecna 2100 NOK

Załączniki:
Więcej
4 lata 5 miesiąc temu #812 przez Redaktor Norwegia1
Odpowiedź:
Obywatele Unii Europejskiej nie muszą płacić za te aplikacje.

Obywatele spoza EU/EØS muszą płacić.

Dla mnie moja Norwegia to norwegia1.pl