× Norweskie prawo.

Łączenie rodzin

  • Anonim
  • Anonim Avatar Autor
6 lata 8 miesiąc temu #539 przez Anonim
Nowy post na forum o Norwegii.
Jeśli członkowie Twojej najbliższej rodziny mieszkają za granicą, to mogą się oni ubiegać o zamieszkanie z Tobą w Norwegii. Tego typu zezwolenie nazywa się łączeniem rodzin. Z reguły nie możesz ubiegać się o to zezwolenie w ich imieniu.

Jeśli jesteś pracownikiem zagranicznym i posiadasz zezwolenie na pobyt czasowy, to Twoja rodzina może się także ubiegać o zezwolenie na okres Twojego pobytu w Norwegii.

Kto z członków rodziny może otrzymać zezwolenie w ramach łączenia rodzin?

Niektórzy członkowie rodziny mają prawo do uzyskania zezwolenia na łączenie rodzin, jeśli wszystkie warunki do otrzymania zezwolenia są spełnione. Również inni członkowie Twojej rodziny mogą uzyskać tego typu zezwolenie, jeśli spełnią określone warunki. UDI bieże pod uwagę także inne istotne powody, które mogą mieć wpływ na pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Członkowie rodzin, którzy mają prawo do otrzymania zezwolenia, w przypadku gdy wszystkie warunki są spełnione to w szczególności:

• małżonka/zarejestrowanego partnera tej samej płci powyżej 18 roku życia, w przypadku gdy małżonkowie/partnerzy będą mieszkać razem w Norwegii,
• konkubenta powyżej 18 roku życia, jeśli para mieszkała razem przez minimum 2 lata i będzie nadal pozostawać w związku w Norwegii,
• konkubenta powyżej 18 roku życia, jeśli konkubent posiada dziecko z osobą zamieszkałą w Norwegii i będzie nadal pozostawać z nią w związku w Norwegii,
• dzieci, których obydwoje rodzice posiadają lub otrzymają zezwolenie na pobyt w Norwegii,
• dzieci, których jedno z rodziców mieszka na stałe w Norwegii, pod warunkiem, że rodzic mieszkający w Norwegii posiada wyłączne prawa rodzicielskie lub drugie z rodziców wyraża zgodę, w przypadku gdy prawa rodzicielskie przyznane są obojgu.

Obydwoje rodzice lub każde z osobna mogą odwiedzać swoje dzieci w Norwegii przez okres do 9 miesięcy (niezależnie od wieku dzieci). Warunkiem otrzymania tego typu zezwolenia jest ich powrót do kraju ojczystego po upływie jego ważności. Zezwolenie tego typu nie daje prawa do pracy w Norwegii. Rodzice mogą wyjeżdżać i przyjeżdżać do Norwegii w tak długo jak zezwolenie jest ważne. Zezwolenia nie można przedłużyć, ale po roku pobytu poza Norwegią, można się ponownie ubiegać o 9-miesięczne zezwolenie.

Zdolność do utrzymania rodziny i zapewnienia mieszkania
Aby Twoja rodzina otrzymała zezwolenie na łącznie rodzin, wymagane jest, abyś Ty, jako osoba zamieszkała w Norwegii mógł/a zapewnić utrzymanie członkom rodziny ubiegającym się o zezwolenie. W przypadku niektórych członków rodziny wymagane jest także, aby osoba mieszkająca w Norwegii mogła zapewnić mieszkanie.

Warunki dodatkowe
W niektórych przypadkach należy spełnić dodatkowe warunki, aby zezwolenie mogło być przyznane.

Odnowienie zezwolenia na pobyt
O odnowienie zezwolenia na pobyt powinieneś ubiegać się na miesiąc przed upływem zezwolenia, które obecnie posiadasz. Wtedy będziesz posiadał nadal te same prawa do pracy, studiów itd. podczas gdy Twój wniosek jest rozpatrywany mimo, że obecne zezwolenie w oczekiwaniu na odpowiedź z UDI utraci ważność.

Jeśli nie złożysz wniosku o odnowienie w wyznaczonym terminie, nie masz automatycznie prawa do pobytu w Norwegii. Jeśli będziesz ubiegać się o odnowienie po wyznaczonym czasie, wtedy może okazać się, że Twój pobyt jest nielegalny podczas rozpatrywania wniosku o odnowienie. Złożenie wniosku po terminie może doprowadzić także do tego, iż Twój okres zamieszkania w Norwegii utraci wymaganą ciągłość, w wyniku czego będziesz zmuszony czekać dłużej, zanim możesz uzyskać zezwolenie na pobyt stały.

Wniosek o odnowienie należy złożyć na komisariacie policji w miejscu zamieszkania. Policja odnawia większość typów zezwoleń. W przypadku, gdy policja ma wątpliwości czy Twój wniosek można rozpatrzyć pozytywnie, wysyłany jest on do UDI.

Prawa i obowiązki związane z zezwoleniem o łączenie rodzin
Zezwolenie na łącznie rodzin przyznawane osobom dorosłym daje m.in. prawo do pracy w Norwegii, prawo do swobodnego podróżownia z i do Norwegii, prawo do odnowy zezwolenia oraz prawo do zezwolenia na niezależnej podstawie. Zezwolenie na łącznie rodzin daję podstawę ubiegania się o zezwolenie na pobyt stały w Norwegii.

W przypadku zmian waruków mających znaczenie dla zezwolenia, które posiadasz, skontaktuj się z Urzędem ds Cudzoziemców (UDI). UDI pomaga także w przypadku pytań o prawa i obowiązki związane z Twoim zezwoleniem oraz możliwości uzyskania zezwolenia na pobyt stały lub obywatelstwa norweskiego.

Władze podatkowe, służba zdrowia, Urząd ds integracji i wielokulturowości oraz gmina, w której mieszkasz posiada informacje o prawach i obowiąkach związanych z podatkami, zdrowiem, nauką języka norweskiego oraz prawem do przedszkola w miejscu Twojego zamieszkania.

pomoc w norwegii tomek agent