Historia Norwegii

Historia Norwegii
Historia Norwegii

Oznaki działalności człowieka wykryto już 9000 - 8000 lat p. n. e . w okręgu Finmark (największyokręg znajdujący się w północno - wschodniej części Norwegii). Norwegia jest również często kojarzona z wojownikami, którzy rozpoczęli w VIII wieku wyprawy na całą Europę najczęściej w celach rabunkowych, choć również kupieckim i osadniczym.

Swoją działalność rozpoczęli od 793 roku, kiedy to splądrowali oni klasztor benedyktynów na wyspie Lindisfarne w Brytanii. Pływali na charakterystycznych długich łodziach. Szczególna aktywność wykazywali w Europie Północno-Zachodniej, między innymi Islandii, Grenlandii i Irlandii, gdzie założyli miasto Dublin. W średniowieczu Norwegią rządziło wielu lokalnych władców. Dopiero król z dynastii Ynglingów, Harald Pięknowłosy, podjął próbę zjednoczenia, co udało mu się po bitwie pod Harsfjorden w 872 roku i założył królewską siedzibę - Avaldsnes. Chrystianizacja i ostateczne zjednoczenie ziem kraju nastąpiła po 29 lipca 1030 roku, po bitwie pod Stiklestad, w której zginął król Olaf Haraldsson. Pod panowaniem króla Haakona IV Starego Norwegia przeżywała okres świetności, a w skład państwa wchodziły międzyinnymi Grenlandia, Wyspy Owcze i Islandia. W I wojnie światowej Norwegii udało się zachować niepodległość, co chciała uczynić również podczas II wojny światowej, jednak 9 kwietnia 1940 roku hitlerowcy zaatakowali kraj. Norwegia broniła się bohatersko pomimo utraty wielu ważnych miast. Jednak po utracie Narwiku, gdzie Norwegom pomagała Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich, Norwegia została całkowicie opanowana przez Niemców, w czym trwała do końca wojny. Po odbudowie Norweskich Sił Zbrojnych, w 1949 roku, skandynawski kraj przystąpił do organizacji NATO.

Norwegia mogła przystąpić również do Unii Europejskiej, jednak po referendach krajowych w 1972 i 1994 roku, ostatecznie nie została członkiem związku. Dzięki odkryciu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w 1960 i 1970 roku pod Morzem północnym, państwo stało się jednym znajbardziej bogatych krajów na świecie.

Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Portal Norwegia1.pl

Rypeveien 73B
3420 Lierskogen, Norwegia
tlf: +47 463 743 08
portal@norwegia1.pl

Kanały społecznościowe

facebook norwegia

youtube norwegia