Polityka Prywatności

§ I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Portal norwegia1.pl nie udostępnia nikomu danych o naszych użytkownikach. Portal może ustawiać w przeglądarce użytkownika tzw. ciastko (cookie) umożliwiające identyfikację użytkownika. Informacje zebrane przez serwer www w formie logów (adres ip, odwiedzona podstrona) są zbierane wyłącznie w celach statystycznych i informacyjnych.

§ II REJESTRACJA W SERWISIE

Podczas rejestracji w serwisie norwegia1.pl zbierane są dane, które konieczne są do prawidłowego przebiegu procesu kojarzenia zarejestrowanych Użytkowników. Konieczne jest podanie nazwy użytkownika  /loginu i adresu e-mail i hasła dostępu (autoryzacja logowania do serwisu).

§ III BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Portal norwegia1.pl w miarę możliwości zapewnia bezpieczeństwo techniczne i organizacyjne, aby zarządzane przez nas dane osobowe, chronione były przed przypadkowymi lub zamierzonymi manipulacjami, stratami, zniszczeniami lub dostępem do nich przez osoby nieupoważnione (niezarejestrowane, niezalogowane). Podjęte przez nas środki bezpieczeństwa będą (stosownie do postępu technologicznego) usprawniane na bieżąco.

§ IV INFORMACJE PRAWNE

(Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.(Dz.U. Nr 133, poz. 883). Informujemy, iż przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz ich poprawienia, a także inne prawa w zakresie kontroli przetwarzania danych, uzyskiwania informacji o swoich prawach w zakresie ochrony danych osobowych, żądania uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych, usunięcia danych ze zbioru. Jednocześnie informujemy, że portal norwegia1.pl ma prawo do usunięcia Twoich danych osobowych w rozumieniu Ustawy bez Twojej zgody i podana przyczyny. Na żądanie, portal norwegia1.pl poinformuje Państwa elektronicznie, stosownie do obowiązującego prawa, czy i jakie dane osobowe Państwa są u nas zgromadzone.

Portal Norwegia1.pl

Rypeveien 73B
3420 Lierskogen, Norwegia
tlf: +47 463 743 08
portal@norwegia1.pl

Kanały społecznościowe

facebook norwegia

youtube norwegia