Sprawdzanie zdolności kredytowej w Norwegii

Kontrola zdolnośći kredytowej klientów w Norwegii

 Kontrola zdolności kredytowej  jest ważnym narzędziem, ale wymaga uzasadnionego powodu. W Norwegii, sprawdzenie czy Nasz klient jest wiarygodny np. poprzez to czy posiada zdolność kredytową jest prostą i szybką czynnością, jednakże obwarowaną prawnie. Jak już wspomniałem wyżej, trzeba mieć ku temu ważny powód, ponieważ informacje te są poufne i zasadniczo prywatne. Z tego względu informacje te, można uzyskać tylko w przypadkach, w których faktycznie ma ono podstawę, np. W relacjach z klientami.

 Złamanie tych zasad może okazać się bardzo kosztowne.
Według danych Inspektoratu Danych (Datatilsynet), nielegalne wykorzystanie ratingów jest coraz większym problemem. Datatilsynet nakłada 75 000 norweskich koron mandatu dla podmiotów które złamą ustawę o ochronie danych osobowych.

Pamiętajmy! - Nie ma możliwości dokonywania oceny kredytowej w przypadkach, gdy zakup dokonywany jest przez naszych klientów w gotówce.

Relacje z klientami są akceptowane jako powód do kontroli kredytowej.

 Firmy mogą dokonywać sprawdzania zdolności kredytowej swoich klientów jeśli istnieje uzasadniona potrzeba. Najczęstszym przykładem takich uzasadnionych potrzeb jest porozumienie w sprawie sprzedaży kredytów, ubezpieczeń lub w przypadku sprzedaży ratalnej.

 Należy pamiętać również, że wymagane jest aby uprzednio powiadomić o zamiarze kontroli zdolności kredytowej, uzyskując tym samym zgodę, że osoba zostanie zweryfikowana. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której klient prywatny jest dłużnikiem. Powód może następnie sprawdzić zdolność kredytową bez konieczności wcześniejszego uprzedzenia lub uzyskania zgody. 

Jest to regulowane przez Ustawę o danych osobowych. Niestety nie wszystkie firmy to wiedzą zatem niech ta wiadomość Wam służy. 

Pamiętajcie!

 

 

Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!