NRK

NRK chce podnieść opłatę za licencję

W liście do Ministerstwa Kultury dyrektor ds. Transmisji Thor Gjermund Eriksen, zwraca się o zwiększenie licencji NRK o 75 NOK na 2019 rok.

Jeśli wniosek zostanie przyjęty, każde gospodarstwo domowe musi zapłacić za licencję NRK w przyszłym roku 3,054 koron, w tym VAT. W takim przypadku będzie to oznaczać, że NRK otrzyma 5,5 miliarda NOK na licencję w 2019 r.

W tym roku NRK przewiduje, że otrzymuja około 5,4 miliarda koron z licencji.


Zarząd NRK W tym roku spodziewa się nieco mniejszych przychodów. Powodem tego stanu rzeczy jest spadek liczby gospodarstw domowych z odbiornikami telewizyjnymi. Zarząd uważa, że trend ten będzie kontynuowany. Na tej podstawie wniósł do Ministerstwa Kultury o podniesienie opłaty z licencję.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy