Datatilsynet

Wszystkie firmy w Norwegii muszą dostosować się do nowych wytycznych Datatilsynet

Norwegia jako członek EOG i kraj respektujący postanowienia z Schengen, zobowiązana jest do wprowadzenia nowej dyrektywy parlamentu Unii Europejskiej dotyczącej ochrony danych osobowych. 25 maja 2018 w Unii Europejskiej zacznie być stosowane nowe prawo, a brak dostosowania się firm do nowego prawa skutkować może karami do 20 mln euro lub 4% wartości rocznego obrotu.


W Norwegii nowa dostosowana ustawa do wytycznych UE o ochronie danych osobowych, będzie możliwa dopiero w lipcu bieżącego roku. Nowe prawo obejmie swoim zastosowaniem wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe. Zgodnie z nowymi przepisami, dane osobowe to takie dane, które pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną. Mogą to być informacje takie jak: imię, nazwisko, numer PESEL, płeć, adres e-mail, ale również mniej oczywiste jak numer IP, dane o lokalizacji, kod genetyczny, poglądy polityczne czy historia zakupów. Wszelkie informacje zbierane na temat osoby, które pozwalają na ustalenie jej tożsamości, są danymi osobowymi, niezależnie od tego, czy są przetwarzane w formie papierowej czy cyfrowej.

Ogranem nadzorującym jest Datatilsynet i na jego stronie sporządzono poradnik o tym co dla firmy oznacza nowe prawo dt. ochrony dancyh osobowych

Nowe prawo - co dla firmy oznacza?

Warto przeczytać, by wiedzieć kogo zagonić do Datatilsynet, oczywiście o ile upatrzona przez nas firma faktycznie nie dostosowała się do nowego prawa ;) 

 

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy