Urząd Pracy NAV w Norwegii

Połowa Norwegii otrzymała pieniądze z NAV (Urząd Pracy)

W 2017 roku co drugi mieszkaniec Norwegii otrzymał świadczenie z NAV co najmniej raz, a jedna osoba w okresie minionych trzech lat otrzymywała zasiłek zastępujący dochód.

W ubiegłym roku NAV zapłaciło 421 miliardów koron mieszkańcom Norwegii. Średnio NAV płacił 80 000 NOK na mieszkańca.

Emeryci na szczycie listy (953 800 osób),

a następnie odbiorcy zasiłku na dziecko w Norwegii (726 600)

i zasiłek chorobowy (497 800).

 

- Mimo wielu odbiorców zasiłków socialnych, widzimy, że co trzeci mieszkaniec w wieku produkcyjnym przestał korzystać z pomocy NAV w ciągu ostatniego roku. To pokazuje, jak ważny jest system zabezpieczeń społecznych dla norweskiego państwa opiekuńczego, aby uzyskać pomoc od NAV w trudnych fazach życia, powiedział minister Pracy i Opieki Społecznej dyrektor Sigrun Vågeng.

 

Zasiłki tj. jak sykepenger, dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd w sumie w 2017 roku wyniosło to 172 miliardy i zostało wypłacone 1 152 000 osobom. Oznacza to, że co trzecia osoba (34%) w wieku 18-66 lat, która mieszkała w Norwegii w ubiegłym roku, otrzymywała jeden z zasiłków co najmniej raz w ciągu roku. Co miesiąc udział ten wynosił jeden na pięć (20%). Oslo jest najniższy z 15 procent, a Aust-Agder najwyższy o 27 procent.

 

wyplata zasilkow z nav 2017

Wypłacanie emerytury pochałania najwięcej.

209 miliardów NOK to płatności emerytalne, 172 miliardy to świadczenia z tytułu pracy lub związane z chorobą, 36 miliardów to świadczenia dla rodziców i 4 miliardy to płatności z innych świadczeń.

Wzrost płatności dla osób mieszkających w Norwegii w latach 2016-2017 wyniósł 11 miliardów NOK (3%). Większość wzrostu wynika z wypłaty 9 miliardów więcej emerytur (wzrost o 5 procent) i o 3 miliardy więcej dla beneficjentów rent inwalidzkich (wzrost o 4 procent).

Dagpenger zmniejszył się o 1,4 miliarda (redukcja o 9 procent), odzwierciedlając poprawę na rynku pracy i spadek bezrobocia przez cały rok. W przypadku pozostałych świadczeń odnotowano mniejsze wzrosty i obniżki, które łącznie odpowiadają wzrostowi o 0,3 procent w stosunku do poprzedniego rok

FAKTY
Płatności od NAV

W 2017 roku zgłoszone NAV wydatki na kwotę 506 mld euro , w tym płatności na rzecz funduszu emerytalnego rządowych i innych agencji rządowych. Zobacz Raport roczny 2017, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje.

429,4 miliarda zostało wypłacone w ramach świadczeń NAV dla osób fizycznych.

Kwotę 421 miliardów NOK wypłacono osobom mieszkającym w Norwegii .
7,1 miliarda NOK zostało wypłacone osobom mieszkającym za granicą .
1,3 miliarda NOK zostało wypłacone osobom o nieznanym miejscu zamieszkania

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy