Norwegia partnerem Polski

Norwegia partnerem Polski w regionie i projektach rozwojowych

Zainteresowanie nowego rządu Norwegii coraz ściślejszą współpracą z państwami Europejskiej oraz wspólne działania w regionie i w dziedzinie pomocy rozwojowej były tematami wtorkowego spotkania podsekretarzy stanu w MSZ Henryki Mościckiej-Dendys i Bogusława Winida z sekretarz stanu w Kancelarii Premiera Norwegii Ingvild Naess Stub.


Jak podkreśliła sekretarz Ingvild Naess Stub, powołany w połowie października rząd Norwegii jest zainteresowany intensywniejszą współpracą z Unią Europejską. Zależy mu też na rozwoju relacji z ważnymi państwami w UE, do których zalicza Polskę. Rozmówcy zgodzili się, że Polskę i Norwegię łączy wiele tematów - od współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, energetyki, przez zaangażowanie w rozwój Partnerstwa Wschodniego, po współpracę w regionie Morza Bałtyckiego i w Arktyce.
- Regionalne formaty, bałtycki i arktyczny są bardzo istotne dla poszukiwania nowych obszarów współpracy - powiedziała wiceminister Mościcka-Dendys.
Wiceminister Mościcka-Dendys zwróciła uwagę, że ważną rolę w wyrównywaniu różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego mają finansowane przez Norweskie Mechanizmy Finansowe i Mechanizmy Finansowe EOG. Sekretarz Stub przyznała, że Polska jest bardzo aktywnym partnerem w realizacji projektów z tych funduszy.
- Nadszedł już czas, by także Polska stawała się donorem we wspieraniu przemian gospodarczych i społecznych. Wiele obecnych projektów łączymy ze współpracą prorozwojową skierowaną do innych państw - podkreśliła wiceminister Mościcka-Dendys.
Wiceminister Bogusław Winid wspomniał o bardzo bliskiej polsko-norweskiej współpracy w dziedzinie , uzbrojenia i sprzętu wojskowego, a także wspólnych inicjatywach dotyczących m.in. kontroli taktycznej broni jądrowej. Podziękował za pomoc w odzyskiwaniu polskich militariów z czasów II wojny światowej, które dzięki zaangażowaniu norweskiemu zostały przekazane do Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.

Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!