Norwegia chce

Norwegia chce wydobywać surowce energetyczne wraz z Rosją

Norwegia zainteresowana jest we współpracy z rosyjskimi spółkami wydobywającymi ropę naftową. Oświadczył to prezydent norweskiego parlamentu Olemic Thommessen na podstawie wyników negocjacji przeprowadzonych przezeń z przewodniczącą izby wyższej rosyjskiego parlamentu Walentyną Matwijenko.

Tournee arktyczne delegacji izby wyższej rosyjskiego parlamentu zakończyło się w Norwegii. Na początku tygodnia rosyjscy senatorzy odwiedzili Szwecję i Finlandię. W Oslo szefowa Rady Federacji Walentyna Matwijenko spotkała się z królem Norwegii Haraldem V, przeprowadziła negocjacje z premier Erną Stolberg i pzewodniczącym parlamentu Olemiciem Thommessenem.

Wspólne zagospodarowanie szelfu arktycznego, projekty energetyczne, współpraca w zakresie rybołówstwa – te kluczowe tematy omawiano podczas negocjacji rosyjskich senatorów z przedstawicielami kierownictwa Norwegii. Norwegia jest największym producentem ropy naftowej i gazu w Europie Zachodniej. Wobec tego jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się kierunków w partnerstwie dwustronnym jest energetyka. Ponadto, ważne miejsce na dwustronnym porządku dziennym zajmują zagadnienia związane z ochroną środowiska naturalnego, bezpieczeństwem jądrowym w rejonach Dalekiej Północy i Arktyki, - podkreślił Olemic Thommessen.

W ostatnich latach w ramach północnej współpracy arktycznej udało się nam osiągnąć dość dużo w dziedzinie współdziałania energetycznego i sterowania zasobami rybnymi. Wyraźne sukcesy odniesiono w zakresie badań naukowych w regionie arktycznym. Trwa praca spółek norweskich i rosyjskich przy zagospodarowaniu norweskiego szelfu kontynentalnego i ochrony środowiska naturalnego. Co dotyczy wydobycia ropy naftowej i gazu, ważne jest osiągnięcie porozumienia w sprawie podziału akwenów morskich i współpracy na Morzu Barentza. Tak więc, rosyjskie i norweskie spółki naftowe mają możliwość współpracy na tym kierunku.

Obecnie funkcjonuje kilka mieszanych konsorcjów rosyjsko-norweskich w dziedzinie zagospodarowania złóż ropy naftowej i gazu na szelfie arktycznym norweskiej części Morza Barentza, – podkreśliła Walentyna Matwijenko:

Podpisano bardzo ważne porozumienie o współpracy między rosyjską spółką „Rosnieft” i norweską firmą „Statoil”. Na podstawie tego dokumentu realizowywany jest program w zakresie poszukiwań geologicznych i wydobycia surowców paliwowych. Spółka „Rosnieft” już otrzymała licencję niezbędną dla podjęcia pracy na szelfie norweskim w dziedzinie wydobycia ropy naftowej i gazu. Rosyjska spółka „Lukoil” także realizuje szereg projektów na terytorium Norwegii.

Wypada przypomnieć, że Rosja stała się pierwszym krajem, który oficjalnie uznał w 1905 roku niepodległość Norwegii. Natomiast w 1991 roku Norwegia jako pierwsza wśród krajów zachodnich uznała Rosję w charakterze suwerennego państwa. W ostatnim czasie kierownictwo dwóch krajów zrobiło wiele dla rozszerzania skali kontaktów kulturalnych i biznesowych między Rosjanami a Norwegami. Od maja 2012 roku między Moskwą a Oslo obowiązuje porozumienie w sprawie ruchu bezwizowego dla mieszkańców przygranicznych rejonów. Wielki sąsiad – jak tutaj jest nazywana Rosja, - stwarza duże możliwości, – mówi się w Norwegii. Koniecznie trzeba zapewnić jak najmniejszą liczbę barier dzielących Rosjan a Norwegów, - wyraził przekonanie Olemic Thommessen.

Omówiliśmy zagadnienia związane z kontaktami międzyludzkimi między obywatelami dwóch krajów, zwłaszcza na północy. Jest to bardzo ważne dla rozwijania naszych stosunków dwustronnych w dziedzinie kultury. Na przykład, było nam bardzo miło usłyszeć życzenie rozszerzania możliwości dla bezwizowego przekraczania granicy. Te zagadnienia będę omawiać dalej z przedstawicielami resortów branżowych i organów władzy Norwegii.

W przyszłym roku Rosja i Norwegia świętować będą znamienną datę – 70. rocznicę wyzwolenia przez Armię Czerwoną terenów za kołem polarnym i na północy Norwegii od najeźdźców faszystowskich w czasie drugiej wojny światowej, - przypomniała Walentyna Matwijenko i zaproponowała organizację wspólnych imprez dla uczczenia tej rocznicy.

Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!