Arbeidsmiljøloven

Jakie powinno być środowisko pracy?

Mimo, że środowisko pracy w Norwegii ogólnie jest dobre, jak donosi Inspektorat Pracy, rocznie w przypbliżeniu dochodzi do 50 zgonów i 30.000 obrażeń w wyniku wypadków w miejscu pracy. Szacuje się, że 220.000 osób rocznie, doznaje trwałego problemu zdrowotnego ze względu na środowisko pracy.

 Oprócz krzywd fizycznych,  niesie to za sobą konsekwencje również ekonomiczne dla społeczeństwa. Koszty związane z urazami i chorobami zawodowymi, są na poziomie około 60 mld rocznie. 

Czym charakteryzuje się dobre środowisko pracy?

Głównym zadaniem Inspekcji Pracy "Arbeidstilsynet", jest zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy. Ustawa "Arbeidsmiljøloven" reguluje prawne zasady dobrego środowiska pracy.

 Ważne jest, aby miejsce pracy było bezpieczne dla zdrowia fizycznego oraz psychicznego. Na przykład pracownik powinien być wyposażony w niezbędne dla bezpieczeństwa i higieny pracy odzież roboczą, lub inne przedmioty ochronne np. obuwie.  Ważne jest również, aby klimat w pomieszczeniu był dobry, np. pracownicy są chronieni przed hałasem i substancjami niebezpiecznymi, zapyleniem w pomieszczeniu (np. w piekarni). Praca powinna być tak zorganizowana, aby pracownicy nie byli narażeni na niekorzystne naprężenia. Np. intensywniejsze wykorzystanie komputera w pracy, nie doprowadziło do urazówi szyi i ramionach / kręgosłupa.

W celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy nalezy przestrzegać postanowień ustawy o środowisku pracy.

 Przede wszystkim umowa o pracę powinna być pisemna i od pierwszego dnia pracy. 

Wszystkie firmy powinny przestrzegać umów dotyczących godzin pracy, nadgodziny i wypoczynku. Ustawa mówi na przykład, że normalny czas pracy nie może przekraczać 40 godzin w ciągu siedmiu dni, ale istnieją również przepisy mwice o tym, ile nadgodzin dopuszcza się w pracy.

 Dobre środowisko pracy charakteryzuje się również tym, że każdy pracownik ma możliwość rozwoju zawodowego i osobistego. Ważne jest, aby być mieć wpływ na wprowadzanie zmian do pracy, w taki sposób aby móc samemu kształtować własną pracę.

Z doświadczeń Inspektoratu Pracy wynika jednak, że w dalszym ciągu spotkać można przypadki np. zastraszania w miejscu pracy i jest to traktowane jako poważny problem. Tyranizowanie, mobbing - ma miejsce wówczas, kiedy osoba wielokrotnie poddawana jest szykanom, zastraszana, molestowana seksualnie lub fizycznie itp. Badania pokazują, że aż 100.000 osób cierpi na zastraszanie w miejscu pracy w Norwegii.

 Jeśli dobre środowisko pracy jest celem u pracodawcy to zastraszanie jest niedopuszczalne.

 

Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!