Poszukiwany listem gończym ucieka do Norwegii

Polak, współzałożyciel Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych chce azyl w Norwegii

W dniu wczorajszym współzałożyciel Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych Rafał Gaweł poinformował, że ''od kilku miesięcy mieszka w Norwegii, gdzie wystąpił o azyl polityczny. Wyjechał razem z żoną, córeczką i kotem, bo w Polsce groziło im niebezpieczeństwo'' - można przeczytać na jego profilu facebook 

Współzałożyciel Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych był oskarżony o oszustwa i wyłudzenia na kwotę kilkuset tysięcy złotych. Pokrzywdzonymi byli właściciele firm, z którymi Gaweł robił interesy, bank (220 tys. zł) czy Fundacja im. Stefana Batorego (107 tys. zł), z której wyłudził dotację na założenie Ośrodka.

Warto w tej sprawie wspomnieć, że Gaweł został skazany przez sąd pierwszej instancji na cztery lata pozbawienia wolności. Oskarżone zostały też jego była żona i wspólniczka. Obie otrzymały wyroki więzienia w zawieszeniu. Sąd drugiej instancji złagodził nieco wyrok do dwóch lat bezwzględnego pozbawienia wolności z uwagi na fakt, że oszust zwrócił cześć wyłudzonych pieniędzy. 

Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej jest prawomocnyposzukiwany rafal gawel

Po odczytaniu wyroku, godzinę czasu sędzia Alina Kamińska uzasadniała orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. Najwięcej uwagi poświęciła głównemu oskarżonemu, który od początku podkreślał, że jest niewinny, a cała sprawa jest zemstą na nim prokuratury i sądu. Zdaniem sądu tak nie było, bo cały proces jak i poszczególne jego etapy były prowadzone rzetelnie. Sędzia wskazała, że ocenę zachowania oskarżonego wyrazili biegli, o których badanie wnosił sam oskarżony.

''Opinie wszystkich biegłych były zgodne. W odniesieniu do Rafała Piotra Gawła jest to osobowość narcystyczna, manipulująca otoczeniem, która potrafi kreować siebie na ofiarę – uzasadniała orzeczenie sędzia Alina Kamińska.''

osrodek monitorowania zachowan rasistowskich ksenofobicznych oszustwo

 

argumentacja sedzi w sprawie rafala gawla

 

Z informacji na które natrafiłem dowiaduje się, że nie było podstaw do odstąpienia od wymierzenia kary, choć przepis pozwala na taki środek w sytuacji, kiedy szkoda została naprawiona w całości lub sprawca dąży do naprawienia wyrządzonej szkody wobec pokrzywdzonych. Sędzia wskazywała również, że przez cały czas świadomość popełniania przestępstw głównego oskarżonego, jak też jego żony i współpracownicy była pełna. Stąd nie można było wywieść, że część czynów popełniali oni nieświadomie. Dlatego orzeczona została kara bezwzględnego pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia działalności gospodarczej i zajmowania stanowisk w stowarzyszeniach oraz innych organizacjach.

Azyl w Norwegii i życie na koszt podatników, jak inni azylanci ?

Rafał Piotr Gaweł miał stawić się do zakładu karnego celem odbycia kary, jednak wybrał ucieczkę przed odpowiedzialnością, w związku z czym wystosowano za nim list gończy.

Odnalazłem informacje o jednoosobowej działalności gospodarczej założonej w Norwegii dnia 13.04.2019 przez Rafała Piotra Gawła. Jego jednoosobowa firma nazywa się ''Hello, i Love You Social Media Agency Rafal Gawel'' z numerem organizacyjnym 922 412 731 i adresem Grantutet 3, 1274 Oslo. 

rafal piotr gawel uciekl do norwegii

Poszukiwany przestępca może zmieniać swój wygląd i wizerunek, jest osobą która potrafi manipulować. Zdjęcie z kotkiem w jego profilu zostało umieszczone po to aby wymusić na czytelniku współczucie i litość.

Zastanawiam się, jak taki ktoś chce robić interesy w Norwegii? Jeśli będzie robił je tak, jak robił to w Polsce - to daleko nie zajedzie. Zresztą, czy ktokolwiek chciałby po tym wszystkim robić z nim interesy ? 

 

 

 

Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!